Σύνδεση

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
  LinkedIn Twitter Facebook

Μεταφορά καλών αγροτικών πρακτικών

AB tr en color 

 CCIA    logo chamber of  Grevena  logo-Tekirdag
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

στόχοι του έργου:

Γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη στο Tekirdag και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών μελών της ΕΕ, υιοθετώντας ορθές γεωργικές πρακτικές που έχουν ήδη εγκριθεί από την Ελλάδα και τη Ρουμανία

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η δημιουργία μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των Tekirdag, Γρεβενών και Arad

  • Η δυνατότητα για την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στο Tekirdag

  • η μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων από τα μέλη των Επιμελητηρίων Γρεβενών και Arad στο Tekirdag

  • αύξηση της ζήτησης για γεωργικά προϊόντα στο Tekirdag με την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών

  • η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών μεταξύ των τοπικών φορέων στο Tekirdag

Ομάδα στόχος:

Ομάδα στόχος αυτού του έργου είναι 100 ενεργοί γεωργοί που είναι μέλη του Επιμελητηρίου του Tekirdag, που παράγουν σιτάρι, κριθάρι, canola, κάρδαμο, και ηλίανθο. Έχουν περισσότερα από 1000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης και έχουν περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό.

Τελικοί αποδέκτες

Οι τελικοί δικαιούχοι αυτού του προγράμματος είναι περίπου 400 εργαζόμενοι από τους παραγωγούς,   τα 12,900 υπόλοιπα μέλη του επιμελητηρίου, παραγωγοί του Tekirdag και 829,873 κάτοικοι της πυκνοκατοικημένης κοινότητα Tekirdag, καθώς και οι τρεις εταίροι: τα Επιμελητήρια του Tekirdag, των Γρεβενών, και του Arad.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :

• να βελτιωθεί το επίπεδο συνείδησης των αγροτών στο Tekirdag όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών

• να βελτιωθεί η ανταγωνιστική ικανότητα των αγροτών στο Tekirdag

• να βελτιωθεί η ικανότητα υιοθέτησης καλών πρακτικών του Tekirdag

• Ενημέρωση σχετικά με ορθές γεωργικές πρακτικές

• να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο Tekirdag.

• να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και   Τουρκίας στα γεωργικά θέματα

• να μεταφερθούν Ορθές Γεωργικές Πρακτικές από τη Ρουμανία και την Ελλάδα στην Τουρκία

• Οι Ορθές Γεωργικές Πρακτικές να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στο Tekirdag

Κύριες Δράσεις :

1. Δράσεις προετοιμασίας 2. Εναρκτήρια συνάντηση 3. Δραστηριότητες Επικοινωνίας 4. Επισκέψεις εργασίας 5. Σεμινάρια 6. Διάσκεψη για τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές 7. Πιστοποίηση Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 8. Εργαστήρια 9. Εγχειρίδιο Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 10. Τελική Συνάντηση 11. Αναφορές

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή, αυτό το πρόγραμμα ενισχύει την αμοιβαία γνώση και κατανόηση για τα βασικά θέματα της ένταξης των Τουρκικών Επιμελητηρίων στα Επιμελητήρια της ΕΕ, τη μεταφορά βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών και από τις δύο πλευρές προς την άλλη, και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της ΕΕ και να αυξήσει την περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη στο Tekirdag υιοθετώντας ορθές γεωργικές πρακτικές που έχουν ήδη εγκριθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δρόμο για την επίτευξη του γενικού στόχου, οι ειδικοί στόχοι του έργου αυτού είναι η ενίσχυση της βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Tekirdag, Arad, και Γρεβενών. Να μεταφέρει τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τις ορθές γεωργικές πρακτικές από τους εταίρους στο Tekirdag. Να διασφαλίσει παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και να αναβαθμίσουν τις συνθήκες εργασίας προς όφελος των εργαζομένων.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των γεωργικών δομών του Tekirdag και ενισχύει τη σχέση μεταξύ Tekirdag, Arad και Γρεβενών. Η προτεραιότητα αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του επιπέδου γνώσεων των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου του Tekirdag με διάφορες δράσεις, όπως της διοργάνωσης ενός συνεδρίου για αγρότες με εμπειρογνώμονες από τη Διεύθυνση Γεωργίας του Tekirdag, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Ως συνέπεια της υλοποίησης του έργου αυτού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι αγρότες στο Tekirdag θα εξυπηρετήσουν το πλαίσιο της αειφόρου πολιτικής για το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας θα είναι προς όφελος των εργαζομένων, των αξιών της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, με εργαστήρια, επισκέψεις εργασίας στη Ρουμανία και την Ελλάδα εξουσιοδοτημένα άτομα, εργαζόμενοι από το Tekirdag θα βελτιώσουν το επίπεδο της συνείδησης και της γνώσης σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές, έτσι ώστε η ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανότητα εξυπηρέτησης των Επιμελητηρίων να αυξηθεί. Επίσης, οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν το Επιμελητήριο του Tekirdag να είναι πιο χρήσιμο και ωφέλιμο για τα μέλη τους στο μέλλον.
Σύμφωνα με στοιχεία, η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει καλή πρόοδο όσον αφορά Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αν και ήταν πολύ πίσω από τον κόσμο, την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία το 1980, το 2011, έχει καταφέρει να φτάσει στο ποσοστό του 0,699. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η γεωργική έκταση της Τουρκίας είναι 38.911 (1000 εκτάρια) σε σύνολο 76.963 (1000 εκτάρια) έκταση γης. Αν αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το ήμισυ των εδαφών της μπορεί να καλλιεργηθεί, υπάρχει υψηλό επίπεδο φτώχειας στις αγροτικές περιοχές στην Τουρκία. Το. Tekirdag είναι μια πόλη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας. Η οικονομία της βασίζεται στη γεωργία, τη βιομηχανία και τον τουρισμό. Η γεωργία είναι σημαντική σε αυτή την πόλη, αν και οι παραγωγοί έχουν ανάγκη από την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής. Ο πληθυσμός της Tekirdag είναι 829.873 σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Επίσης, υπάρχει μια έρευνα που παρουσιάζει τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της κάθε πόλης στην Τουρκία. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα που διεξάγεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το 2003, το Tekirdag είναι η 7η μεταξύ 81 πόλεων στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί ο πληθυσμός κοινωνικά, οικονομικά μέσω της αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υπάρχει και ο "Δείκτης Ανταγωνιστικότητας", από το Διεθνές Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας με τη συμβολή της Deloitte για το 2010. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, το Tekirdag είναι η 7η και πάλι με ποσοστό 29,71 δείκτη μεταξύ 81 πόλεων στην Τουρκία. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα σε αυτήν την περιοχή είναι το σιτάρι, το κριθάρι, η canola, το κάρδαμο, και ο ηλίανθος. Μετά από αυτά έρχεται φυτικό έλαιο, αλεύρι σίτου, πιστοποιημένο σπόρο, και της ζωικής παραγωγής.
Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός των αγροτών στο Tekirdag πολύ δραστήριος στην εσωτερική αγορά της χώρας. Το Επιμελητήριο του Tekirdag διαθέτει 116 Αγροτικούς Συλλόγους ως μέλη της και ο αριθμός των παραγωγών είναι περίπου 13.000 συνολικά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παραγωγούς είναι σε θέση να κερδίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ωστόσο, τα πιο κρίσιμα προβλήματά τους είναι σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να εργάζονται με παλιές μεθόδους, πάσχουν από τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών. Οι περισσότεροι από τους παραγωγούς σε αυτή την περιοχή έχουν επίγνωση της καθυστέρησής τους.
Η έλλειψη γνώσης είναι ο λόγος που δεν μπορούν να βελτιώσουν τις τεχνολογίες τους, τις συνθήκες εργασίας και τις μεθόδους.. Πράγματι, σχεδόν κανένας από αυτούς δεν εφαρμόζει ορθές γεωργικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η υλοποίηση αυτού του έργου, θα αυξήσει την ικανότητα υποστήριξης του Tekirdag και θα είναι χρήσιμο για τους παραγωγούς στη διαδικασία ανάπτυξής τους.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, υπάρχουν δύο εταίροι: Το επιμελητήριο του Arad και των Γρεβενών . Αυτά τα Επιμελητήρια έχουν μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επίσης, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν ορθές γεωργικές πρακτικές κατά την περίοδο ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.
Ένα ακόμη βήμα μετά την υλοποίηση αυτού του έργου θα είναι η προσαρμογή της GLOBALGAP, που θα απαιτείται για την έγκριση όλων των παραγωγών στην Τουρκία στο εγγύς μέλλον. Υπάρχουν εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από διάφορα ιδρύματα και επικεντρώνονται στην περιφερειακή και κλαδική ανάπτυξη στην Τουρκία.
 
 
 

Εγχειρίδιο "Ορθών Αγροτικών Πρακτικών"

Το εγχειρίδιο είναι τυπωμένο στην τουρκική αλλά και την αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι στις τρεις χώρες να μπορούν να επωφεληθούν. Περιλαμβάνει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Το εγχειρίδιο αναλύει επίσης τη γεωργική ανάπτυξη και το επίπεδο προσαρμογής Ορθών Αγροτικών Πρακτικών σε κάθε χώρα. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στην Τουρκία και το Tekirdag. Τα εγχειρίδια έχουν διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της Συνάντησης λήξης.

Handbooks

Τελική Συνάντηση στο Tekirdag (29 - 30 Νοεμβρίου)

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην αίθουσα σεμιναρίων του Αγροτικού Επιμελητηρίου του Tekirdag, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και εξουσιοδοτημένα στελέχη από τα Επιμελητήρια του Tekirdag, των Γρεβενών και του Arad. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Επίσης έγινε παρουσίαση του περιεχομένου και διανομή των εγχειριδίων "Ορθών Αγροτικών Πρακτικών" στους συμμετέχοντες. Μετά τη συνάντηση, προς τιμήν των προσκεκλημένων, οργανώθηκε μίνι κοκτέιλ και γεύμα.

Closing Meeting

 tobb-logo  EC Web Color ETCF logo base line CFCU
 
 

digsign

banner mitroo

851729454 investment-tools-banner

Gemi
Yms
aftoApografi

exostrefeia logo

diaygeia1

moxlos epimelitirio

diadromi

logo all 4greece

1.logo consultant

2.market

3.tourism el-1

4.tourism en-1

5.form inter

Διακρατικά Προγράμματα

Επικοινωνία

Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών

Τηλ. +24620 85501 (-2)
Τηλ. +24620 85505 (Δ.Προϊστ.)
Τηλ. +24620 83550 (Προέδρου)
Φαξ. +24620 80310, 83560
Διεύθυνση Εμμανουήλ Παπά 7, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα των επιχειρήσεων του Νομού μας.